VergaderingVergadering van Raad
Datum: 03-07-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
1
0
1
0
1
2
1
60
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage