VergaderingVergadering van Raad
Datum: 05-11-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
0
0
0
1
5
1
2
1
1
0
26
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage