VergaderingVergadering van Raad
Datum: 05-02-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
8
1
1
0
2
2
3
29
1
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage