Raadscommissies en spreekrecht

De raadscommissies zijn het voorportaal van de raadsvergaderingen. Een commissie toetst of de aangeboden stukken en informatie van het college voldoende kwaliteit hebben om er over te kunnen besluiten in de raad. Daarnaast is de commissievergadering een plaats voor overleg met het college. Wilt u inspreken in een commissievergadering of heeft u vragen over het spreekrecht, neemt u dan contact op met de griffier van de betreffende commissie: Commissie Samenlevingszaken en commissie Grondgebied:Rinie Schuurman,telefoon (0548) 630210, griffie@hellendoorn.nl. Commissie Algemene bestuurlijke zaken en middelen: Karin Zomer, telefoon (0548) 630208, griffie@hellendoorn.nl