Raadsgriffier

De griffier is er voor de raad. Hij of zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffier voor hen klaar.

 

Raadsgriffie gemeente Hellendoorn

Bezoekadres: Willem-Alexanderstraat 7, Postadres: Postbus 200, 7440 AE Nijverdal, e-mail griffie@hellendoorn.nl.

 

Griffier
Karin Zomer
e-mail: k.zomer@hellendoorn.nl
tel: 0548 630208

Commissiegriffier
Rinie Schuurman
Tel: 0548 630210

Medewerker griffie
Sonja Kooistra